Set fra højre: Løgn, forbandet løgn og statistik

JyllandsPosten, bloguniverset 12. maj 2009

jesper schultz, Svenstrjup J | Skrevet: 12. maj 09 kl. 08:58

Nedenfor et link til en artikel fra Berlingske Tidende fra 2004 hvor en rigsstatistiker har skrevet en kronik om ‘Tørre tal om indvandrere og kriminalitet’.

Kronikken gør rede for hvorfor det faktisk *er* rimeligt og passende, at tage højde for forskellige socio-økonomiske (og andre) forhold, når man opgør statistik over forekomsten af kriminalitet på tværs af befolkningsgrupper.

For mig ser det ud som om rigsstatistikerens kronik giver Morten ret i hovedpointen – nemlig at målt hen over al kriminalitet kan man ikke se nogen særlig forskel på danskere med vestlig og ikke-vestlig baggrund; men det kan man når man fokuserer på den grove vold – og det inclusive førnævnte korrigeringer.

Altså – ud fra præmisserne har Justitsministeriets Forskningskontor ikke gjort noget forkert – set over al kriminalitet, er mennesker med ikke-vestlig baggrund ikke overrepræsenteret i statistikken.

…men Morten har samtidigt fuldstændigt ret i, at hvis man spørger befolkningen til dens tanker om kriminalitet og gerningsmandens herkomst mht. vestlig/ikke-vestlig baggrund, så tænker befolkningen ikke på cykeltyverier osv. – fokus dér er på straffelovsovertrædelser og grov vold, og så *er* der altså tale om en kraftig overrepræsentation af gerningsmænd med ikke-vestlig baggrund.

Berlingske Tidende 12. december 2004 ‘Tørre tal om indvandrere og kriminalitet’: http://www.berlingske.dk/article/20041212/dineord/112120313/

Upassende ? Klag over indlæg

Niels B. Larsen, Svenstrup J | Skrevet: 12. maj 09 kl. 09:10

@ Carsten Bern

Niels B. Larsen -det kommer an på hvad man gerne vil undersøge. Hvis nu ens hypotese er at muslimer generelt er mere kriminelle på alle områder

Jamen min hypotese – godt understøttet af Jan Plovsing – er netop ikke at den muslimske gruppe generelt er mere kriminel på alle områder, men at den er det på de grove kriminalitetes områder.

Og at det gør disse kriminelle muslimer til ringere og mere frastødende og uønskede mennesker end stort set alle andre.

Upassende ? Klag over indlæg

Torben Peitersen, 2200 N | Skrevet: 12. maj 09 kl. 09:15

@jesper schultz, Svenstrjup J | Skrevet: 12. maj 09 kl. 08:58

Tak! Det er sgu da dejligt at læse en kommentar der er båret af rimelighed.

Jeg vil blot kommentere en enkelt detalje. Mennesker med ikke-vestlig baggrund /er/ overrepræsenterede i kriminalstatistikken. Det er der ingen tvivl om. Men det er tilsyneladende enten ikke tilstrækkelig størrelse eller konstant (fx i både land og by) til at forklare kriminalitet på kommunaltniveau. Det er vigtigt at holde sig for øje at det er to forskellige ting.

I bund og grund er jeg enig i, at det kunne være interessant at se en parameter baseret på religion eller oprindelsesland, hvor man godt kunne tro der ville være en effekt. Eller også ville den stadig ikke være stor nok. Det er et empirisk spørgsmål.

Men MUJs spilopper er ganske enkelt ynkelige og pinlige fra én, der vigter sig af at tale Roma midt imod. Der er det åbenbart ikke nødvendigt at være hæderlig.

Upassende ? Klag over indlæg

Carsten Bern, Aarhus | Skrevet: 12. maj 09 kl. 09:52

Alle med kendskab til debatten kender naturligvis til den udmærkede undersøgelse der linkes til i Berlingske. Men igen, for Prins Knud, så drejede nærværende undersøgelse sig om al kriminalitet.

Og til NL, ja kriminelle muslimer er mere uønskede. Men det gælder jo for kriminelle mennesker som sådan.

Upassende ? Klag over indlæg

jenni christensen, udland | Skrevet: 12. maj 09 kl. 09:54

Jens Anderesen, Kolding | Skrevet: 12. maj 09 kl. 07:58.

Du er sarkastisk, ikke?

Upassende ? Klag over indlæg

jenni christensen, udland | Skrevet: 12. maj 09 kl. 09:57

Torben Peitersen, 2200 N | Skrevet: 12. maj 09 kl. 08:37.

Du fangede vist ikke MUJ ironiske tonefald.

Upassende ? Klag over indlæg

Morten Uhrskov Jensen , | Skrevet: 12. maj 09 kl. 10:44

Kære Torben Peitersen

Du skrev kl.8:37:

“Morten Uhrskov Jensen, forklar os venligst hvorfor variablen “indvandrere og efterkommere” ikke har forudsigelsesstyrke for kriminaliteten i en kommune? Uden at involvere en verdensomspændende sammensværgelse, tak.”

Variablen har ikke forudsigelseskraft af to grunde:

a) Susanne Clausen har medtaget alle anmeldelser, også ejendomsforbrydelser, der udgør 93,5 procent af alle anmeldelser. Derved bliver det endog meget vanskeligt at “se” de 5 procent, der udgøres af vold og voldtægt. Jeg opfordrer derfor til, at man udelukkende ser på de 5 procent.

b) Susanne Clausen har korrigeret både for alder og socioøkonomisk status. Derved “formindskes” især muslimers kriminelle adfærd meget betydeligt. Hvis du læser artiklen fra Berlingeren, som Jesper Schultz kl.8:58 har linket til, så vil du se, at selv efter korrektion for alder ligger indvandrere og efterkommere fra tredjeverdenslande (i praksis især muslimer) på 241 mod 90 for danskere, når det gælder vold. En uhyggelig overkriminalitet.

Og vi husker lige, at der allerede er korrigeret for alder. De absolutte tal tør man dårligt tænke på, men skal vi gætte på en overkriminalitet på et sted mellem 400 og 500 procent?

Når der så (stadig ifølge artiklen fra Berlingeren) yderligere korrigeres for socioøkonomisk baggrund, så nås et tal på 124 mod 90.

Problemet er blot, at disse korrektioner kun tjener til at forplumre debatten, som bør dreje sig om, hvor meget vold der udøves af bestemte grupper. Hvis det viser sig – hvad det altså gør – at f.eks. muslimer er ekstremt overrepræsenterede med hensyn til forøvelse af grov kriminalitet, så bør det få den indlysende konsekvens, at der standses for al yderligere indvandring af denne gruppe.

Så enkelt er det.

Med venlig hilsen
Morten Uhrskov

P.S. Tak til Torben Schultz for det glimrende link.

Upassende ? Klag over indlæg

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s