Planlagt klammeri

Information 25. maj 2009

Anders Christtreu

25. maj, 2009 #
Jeg synes nu mere, at det virker som om at du, Karsten, har et opmærksomheds behov siden du føler dig nødsaget til at udtale dig om noget du overhovedet ikke har sat dig ind i. Først og fremmest er det ikke vindmøller og andre bæredygtige løsninger der er på programmet i Bella Centret. Men tværtimod Dong, for eksempel, som lige har bygget et nyt kulkraftværk. I 2009! Noget der er fuldstændig uforsvarligt og bare forlænger klimakrisen meget længere ind i fremtiden.

Jeg kan høre fra din udlæggelse, at du i hvertfald ikke var til stede til demonstrationen. Hvorfor vælger du så at gøre dig klog på hvad der skete? Det er rigtigt, at vi ikke rettede os efter politiets henstillinger. Det er vel definitionen på civil ulydighed. Men der er langt fra civil ulydighed til vold. Hvilket der kun blev brugt på politiets side. Hvis du havde været der ville du vide, at demoen gik aldeles fredeligt hele vejen til Bella Centret hvor der kun blev brugt fredelige “våben” såsom maling og blokering. At “lomme-eksperter” som dig forpurrer realitetens billeder med din opdigtede viden finder jeg beklageligt.

Stødende kommentar

x
x
x
x
x
jesper schultz

25. maj, 2009 #
@Anders Christtreu

Muligvis vil følgende være nyt for dig; men man skal faktisk følge politiets henstillinger. Det står i den lov som resten af samfundet lever efter. At du og de andre ‘demonstranter’ tilsyneladende mener at have et frikort til at opføre jer som I nu finder smart, ændrer ikke på, at lovene faktisk også gælder for jer.

Faktisk burde én enkelt politimand der siger ‘Her må I ikke gå videre’, være nok. Men fordi I har en forkærlighed for det du kalder ‘civil ulydighed’; men som for mig blot ligner optakt til vold og hærværk, er politiet nød til at stille med en kæde i fuld kampuniform, skjolde og knipler.

Det gør de ikke for sjov – det gør de fordi du, og dine med-bøller, er ude på ballade – og hvis I kan presse den enkelte betjent, eller kæden, nok til at kniplerne må frem for at opretholde lov og orden – så tror I gudhjælpemig at have bevist noget om politiets voldelige intentioner!

Har du og dine med-bøller da slet ikke fattet hvordan et samfund som vores hænger sammen? Hvis vi alle sammen bare kan forkaste de dele af loven vi ikke kan lide og finde på vores egne – I jeres tilfælde altid nogen nye regler der medfører uro, vold og hærværk – så har vi anarki og lovløshed – det kan da umuligt være dét I er ude efter?

Hvis I vil have ændret noget, så gør ligesom resten af Danmark – gå demokratiets vej og skaf flertal for jeres synspunkter af fredelig vej. Det kan meget vel være en demonstration; men ikke inclusive konfrontationer med politiet.

Princippet er ikke svært at forstå – heller ikke for jer. Er det fordi I ikke vil?

‘F-r-e-d-e-l-i-g’ betyder uden vold, hærværk eller provokering af politiet – det betyder ikke, at der blot ikke blev kastet med brosten og skudt med slangebøsser. I afholder ikke ‘fredelige demonstrationer’ – I kan tilsyneladende ikke afholde en ‘demonstration’ uden at smøre omgivelserne ind i grafitti og andet hærværk samt presse og provokere politiet, så I kan få pudset jeres offer-glorie.

I er ikke demonstranter – I er bøller og voldsmænd.

PS. I øvrigt undrer det mig, at du ikke kommenterer artiklens beskrivelse af jer – den er hylemorsom og udstiller jer på det groveste.
x
x
x
Svend Erik Sokkelund

25. maj, 2009 #
Det foregår altid på samme trælse & konforme måde; I skal lave en masse hærg, slås mod politiet og klynke over, I har fået på ørerne af de grimme & onde & brutale & nazistiske myndigheders helt rimelige indsats for at stoppe ødelæggelserne, for I er da såå søde og såå fulde af kærlighed…

Hvor fanden er humoren og fantasien? I kunne lære en hulens masse af Solvognens* aktioner. De ryddede forsider og folk elskede deres humor, også de, der var uenige.

*Solvognen: Københavnsk gadeteatergruppe fra 70’erne, lavede forestillinger som ‘5 dage for freden’, ‘Julemandshæren’, ‘Købmandsliv’ og ‘Dyrehæren’.

Stødende kommentar?

Angelica Correa

25. maj, 2009 #
“Our climate – not your business” er et stærkt og rammende udtryk, der viser at nogle unge mennesker har sat sig grundigt ind i den klimapolitiske diskurs og forstået den bedre end de fleste voksne danskere.

Man har gjort klimaet til endnu et marked, hvor udbud og efterspørgsel er det der afgør i hvilken retning og hvor hurtigt udviklingen skal gå. Cap and trade er et af mange eksempler på dette. Siden indførslen af de salgbare CO2-kvoter er CO2-udledningen kun steget. Man har normaliseret retten til at forurene, og det virker – vi forurener mere! Politikerne og erhvervslivet klapper i hænderne fordi klimapolitikken kører på markedsvilkår, sådan som den retteligt skal i den rige hvide mands verden.

Nogle unge mennesker demonstrerer deres utilfredshed med dette. Jeg håber ikke de lader sig kue af nogle sofajensener der mener verden ville rette sig hurtigere hvis folk nøjedes med skrive læsebreve, drikke kaffe med naboen og have tillid til magthaverne.

I øvrigt ved både medierne og resten af Danmark inderst inde godt at de nutildags kun gider skrive og læse om politisk aktivisme hvis der er en form for korporlig konfrontation involveret. Det bevises af al den ultrapacifistiske klimapolitiske aktivitet der også foregår, men som I ikke har nogen bevidsthed om.

Stødende kommentar?

Ole Falstoft

25. maj, 2009 #
Jeg forstår slet ikke hvad sigtet var med den demonstration. Mener demonstanterne at det er forkert at verdens erhvervsledere nu er villige til at påtage sig et medansvar for at løse verdens klimaproblemer – uanset deres evt. medskyld? Eller mener de at der er tale om rent hykleri?
Hvis der skal gøres noget ved problemerne skal der handles hurtigt – vi kan ikke afvente en evt. verdensrevolution før vi gør noget. Vi bliver nød til at handle i den verden der nu engang eksisterer med de magtforhold der findes, uanset om vi kunne ønske det anderledes
Og så er det lidt billigt at pege på erhvervslivet som de skyldige. Vi er alle sammen skyldige – mere eller mindre – gennem vores forbrug, livsstil og grådighed

Stødende kommentar?

Angelica Correa

25. maj, 2009 #
“Jeg forstår slet ikke hvad sigtet var med den demonstration.”

Igen, dette demonstrerer på fremragende vis, hvor tåbeligt journalistens fokus er. Hun mener vel bare ikke at vi har brug for at høre budskabet.

Det er det “oplyste demokrati” i en nøddeskal.

Stødende kommentar?

Rasmus Underbjerg Pinnerup

25. maj, 2009 #
@Ole
Sigtet var at gøre opmærksom på, at disse firmaer, som nu forlenes med så stor tillid, alene har interesse i deres egen profit og i at gennem lobbyisme og fine ord om klimabevidsthed at få politikerne til at vedtage love, der øger deres profit – uagtet om det er nogen reel løsning på verdens klimaproblemer eller ej (det er det ikke!). De vil kæmpe med næb og klør mod reelle løsninger, der begrænser deres profit, medens de udadtil forsøger at fremstå som klimaets forkæmpere og dermed lulle resten af samfundet ind i en tillid til, at der reelt bliver gjort noget. Selvfølgelig har vi alle en del i det store forbrug, men industriens rolle overskygger dog langt enhver privatpersons, hvortil kommer at industrien har reel evne (og vilje!) til aktivt at påvirke den af politikerne førte politik til egen (og ikke klimaets) fordel.

@Jesper
Tillad mig at citere Thoreau:
“Efter min mening skal vi være mennesker først og dernæst undersåtter. Det er ikke ønskværdigt at opøve respekt for loven i samme grad som for retfærdigheden. Min eneste forpligtelse er til enhver tid at gøre, hvad jeg finder ret og rigtigt. Sandt nok er det sagt, at en forsamling ikke har nogen samvittighed; men en forsamling, der består af samvittighedsfulde personer, er en forsamling med samvittighed. Loven har aldrig gjort nogen en pind mere retskafne, og i kraft af deres respekt for loven bliver selv de mest velvilligt indstillede dagligt til urettens tjenere.”

Stødende kommentar?

Ole Falstoft

25. maj, 2009 #
Rasmus: Vi er enige om at erhvervslivet ser på profitten men jeg er ikke enig med dig i at det nødvendigvis udelukker at de kan være og er med til at finde løsninger (vindenergi, solenergi etc.) Der er ingen vej udenom at virksomhederne skal være med i løsningen ellers kommer der ikke nogen løsninger.- der er brug for pragmatisk handlinger ikke ideologisk snak
og det betyder ikke at vi ikke skal være kritiske og skeptiske overfor de erhvervsleder der hopper med på vognen blot fordi det er god PR. at fremstå som ‘grøn’

Stødende kommentar?

jesper schultz

25. maj, 2009 #
@Angelica og Rasmus

Jeres indlæg er en kontant og direkte accept af at vold, hærværk og uro er helt acceptable midler når ‘forsamlinger med samvittighed’ synes dét er en god ide for at fremme et bestemt mål.

Kan hænde jeg har misforstået; men I fremstår som rendyrkede fortalere for dét der her og nu er bølleoptøjer, vold og hærværk; men som på sigt lige så godt kan blive til terrorisme – enhver er jo frit stillet til selv at beslutte hvad der er ‘ret og rigtigt’ – eller hvad?

Jeg udfordrer jer til at forklare mig hvor grænsen går mellem at deltage i demokratiet på demokratiets vilkår, dvs. uden vold, og så at begå vold i forfølgelsen af et mål.

Hvis ballademagerne fra weekendens bølleoptøjer må, må vi så alle? Må f.eks. pædofile udsende en kampgruppe og besætte en børneinstitution, så vi andre kan ‘rette os hurtigere’ og forstå at vi har været galt på den hele tiden?

‘Min eneste forpligtelse er til enhver tid at gøre, hvad jeg finder ret og rigtigt’ – i et demokrati er citatet en formørket gang sludder – i et demokrati skal du rette dig efter de fælles spilleregler…
x
x
x
Angelica Correa

25. maj, 2009 #
Jesper Schultz

Jeg påpeger alene at der ikke ville have været nogen artikel – og at du ikke ville have læst den – hvis ikke der havde været en fysisk konfrontation.
Jeg så for nogle uger siden de samme unge klimaaktivister gå forbi mit vindue i en fredelig demonstration. Det var da ingen medier der skrev om. For nogle år siden da ungdomshuset blev ryddet, var der folk inde i Politikens Hus der under pseudonymer sad og opildnede til bål og brand på særlige aktivistfora. De havde ikke lige tænkt over at man kunne spore dem via IP-adressen. Medierne og deres sensationsliderlige forbrugs-læsere er selv en del af dette game. I gemmer jer bag forargelse men dybest set elsker I jo historierne om unge lømler der overtræder loven.

Egentlig gider jeg slet ikke diskutere aktionsformer. Der er nogle politifolk der har haft en hård arbejdsdag – det synes jeg ikke er særligt vigtigt, og jeg gider ikke bruge min tid på det.

Det der er vigtigt er, at de unge mennesker her har et rigtigt og vigtigt budskab, som næsten ikke trænge igennem i debatten. Og at de investerer reel menneskelig energi i at få budskabet ud er prisværdigt, uanset at de overtræder loven på en anden måde end man gjorde det i 1970erne.

Stødende kommentar?

Ole Falstoft

25. maj, 2009 #
Thoreau var en borgerlig anakist som nægtede at betale skat til en stat der anvendte pengene på en for ham uacceptabel måde (bl.a.til en hær) Er det et forbillede for vore dages venstrefløjsaktivister?
Uden en konsensus om fælles spilleregler (at man f.eks. betaler skat og overholder loven) vil dette samfund jo falde fra hinnanden.. Fælles regler kan ikke tage højde for hvad hver enkelt finder er retfærdigt eller ej . Kæmp for alt hvad du har kært men gør det gennem demokratisk debat (blandt andet ved fredelige demonstrationer) Vold har aldrig overbevist nogle. Det eneste der opnås ved vold er at debatten kommer til at dreje sig om ballademagere i stedet for om politik
Men Ok ballademagerne har fået deres 5 minutters berømmelse i medierne – det måske mere det det drejer sig om?

Stødende kommentar?

jesper schultz

25. maj, 2009 #
@Angelica Correa

Jeg ‘gemmer mig ikke bag forargelse’ – jeg mener jeg er temmelig ærlig og ligefrem med hvad jeg mener – måske bare din egen forargelse er gået over gevind?

Eller er det ‘I’ du skriver til, slet ikke mig; men Systemet, The Man, The Pig, eller hvad nu fantaster på venstre overdrev gennem tiden har kaldt samfundet og den demokratisk funderede samfundsorden?

Din lange forklaring og retfærdiggørelse af ‘de unge mennesker’s handlinger og din accept af lovovertrædelserne er jo blot et ‘ja, det er helt fint at de begår vold og hærværk’ – det er godt nok flot, Angelica.

Lad os få noget mere vold så vi alle sammen kan få det lige præcis som vi selv vil have det – det bliver fedt – al magt til folket!

Morten Børre Nielsen

25. maj, 2009 #
Man forstår på artikel og kommentarer her i Danmarks mest venstresnoede avis, at aktivisterne blandt andet gør sig skyldige i AT demonstrere med et formål som ingen gider grave frem, AT voldeligt krydse en å, AT modtage kølleslag fordi det siger deres religion de skal, AT unddrage sig kølleslag på trods af politiets venlige henstilling herimod, AT tro det er rimeligt at udvise mistillid til multinationale virksomheders PR-materiale, samt ikke mindst AT citere klassiske tænkere til inspiration uden at antage deres livsførsel under eet. Hvordan skal det hele ikke gå med sådanne krænkere i vores midte?

Stødende kommentar?

Angelica Correa

25. maj, 2009 #
“Din lange forklaring og retfærdiggørelse af ‘de unge mennesker’s handlinger og din accept af lovovertrædelserne er jo blot et ‘ja, det er helt fint at de begår vold og hærværk’ – det er godt nok flot, Angelica.”

Du har åbenbart svært ved at læse og forstå et argument.

Som sagt, denne diskussion er tidsspilde for mig.
Jeg håber I godt og grundigt får vendt jeres forargelse over denne i det store billede fuldstændigt ligegyldige hændelse. Jeg tager den klimapolitiske diskussion et andet sted. Ciao.

Karsten Aaen

25. maj, 2009 #
Hvis klimaproblemerne skal løses i verden, er det altså nødvendigt at Vestas, Grundfos, Danfos, og andre firmaer sætter sig sammen og finder løsninger på den her klima-krise. Og det faktisk korrekt at Grundfos, Danfoss og Vestas i praksis gør mere for klimaet end de 300 demonstrerede nogensinde har gjort – til fælles.

Og ja, tænk at et firma tillader sig at tjene penge på at markere sig som grøn eller hjælpe f.eks. Novo Nordisk med at spare på energien gennem at installere sparepærer mm. i virksomheden. Eller på at sælge termostater eller varmepumper som rent faktisk sparer forbrugerne for strøm.

Og som jeg også skrev i mit første indlæg kan jeg tydeligt huske hvordan hele det borgerlige Danmark, og såmænd også en del af fag-foreningerne og socialdemokraterne grinte af de her frelste mennesker som i 1970erne mente, at kunne redde kloden ved hjælp af vind og solenergi.
Nu er der INGEN, der griner…

Der er INGEN modsætning mellem reelle løsninger på klima-problemet, og på de her firmaers profit. Det er en falsk modsætning bl.a. bevist gennem Vestas succes. Det er nødvendigt at få bilfirmaerne til at indse, at der skal laves elbiler.
Og det gør man altså ikke ved at stå og pege på fingre ad dem, og sige ‘na-na-na’ til dem, som 5-årige børn gør, når de ikke får deres vilje. Man gør det ved at gå i dialog med dem, lytte, og langsomt overbevise dem om at det vil være en god idé at gøre dette eller hint…

Og maling og blokering er altså ikke fredelige våben, endsige udtryk for ikke-vold. Det er elementer i en strategi som udelukkende tjener som provokation for politiet, så politiet kan gribe ind og I kan fremstå som ofre – og ikke tage ansvaret på jer.

Og selvfølgelig ligger der et markedsføringskneb i at markere sig som en grøn og trendy virksomhed.
Dette må blot ikke blokere for den virkelighed, der hedder, at virksomhederne skal med, hvis alle de flotte ord om klimaet, hvad der kan gøres for det, skal gøres til virkelighed.

Stødende kommentar?

Mark Thalmay

25. maj, 2009 #
Climate Change Summit Hijacked by Biggest Polluters, Critics Claim
http://www.commondreams.org/headline/2009/05/25-4

Stødende kommentar?

Jacob Stevne Jørgensen

25. maj, 2009 #
@ Jesper

Jeg er enig med dig i, at man ikke skal bruge vold mod politiet. Og derfor bliver du sikkert glad for at høre, at gårsdagens ”Our Climate – Not Your Business”-demonstration var fredelig.
Medierne har undladt at fortælle at demonstrationen gik forbi en byggeplads fyldt med brosten men ikke én eneste aktivist så meget som overvejede at samle en sten op.
Ingen ønskede at gøre vold mod politiet – og ingen udøvede vold mod politiet.

Dermed er det absurd, at medierne fremstiller denne demo på samme måde som demoer, hvor der benyttes vold og laves hærværk.
Det var hverken hensigten med demoen eller det der skete til demoen.

Vi ønskede blot at forstyrre klimasvindlernes møde.

@ Karsten

Blandt mødedeltagerne er Shell, der har lukket sin afdeling for solenergi og hele sin sektor af vedvarende energikilder og som stadig synes det er fint at udvinde olie fra tjæresand i Canada og brænde naturgas af i Nigeria.

Blandt mødedeltagerne er DONG, der netop nu er i gang med at opføre et kæmpestort kulkraftværk i Tyskland og byder på endnu en tysk grund mhbp endnu et kulkraftværk.

Blandt mødedeltagerne er BP, der i 2009 allerede har skåret 30 % ned i deres investeringer i vedvarende energi, og – ligesom Shell – udvinder olie fra tjæresand

Hvis den slags ses som løsninger på klimaproblemerne, er vi da ilde sted!

Men man behøver ikke engang at grave i de enkelte mødedeltageres miljøsvindlende profiler. Man kan nøjes med at se i Copenhagen Climate Councils (indkalderne til World Business Summit on Climate Change) manifest (http://www.copenhagenclimatecouncil.com/about-us/m…)

Af manifestet fremgår det bl.a. at man ønsker en udvidelse af CO2-kvotehandelen – et værktøj der gør, at man kan købe sig til retten til at forurene! Reelt betyder kvotehandel, at den vestlige verden kan fortsætte med at forurene på bekostning af u-landene. CO2-handelen har til dato ikke nedbragt CO2-udslip – snarere tværtimod! Men kunne man forvente andet fra firmaer der tjener kassen på olie og kul?

Manifestet agiterer også for at satse på biobrændsel som løsning på klimaproblemerne. Biobrændstof har allerede haft en fødevarekrise på samvittigheden og stråler ved sin ineffektivitet (hvis alle biler i DK skulle køre på biobrændsel, ville det optage 70% af den danske landbrugsjord. Hvor mange fødevarer ville vi så kunne producere???)

Og så nævner manifestet selvfølgelig atomkraft som en del af løsningen. Selvom der forskes meget i A-kraft, anslås det, at der går 50 år, før 4. generationsreaktorerne er klar til brug – og til den tid er det for sent at gøre noget ved klimaforandringerne.

Derfor mener jeg, at det er med fuld ret, at man forholder sig kritisk til World Business Summit.

@ alle
Når man går ind i klimakampen og sætter sit helbred og sin frihed på spil, så er det ikke for sjov.

Hver dag dør mennesker som direkte følge af den energi- og klimapolitik, der promoveres på World Business Summit on Climate Change.
Det er et spørgsmål om liv og død.
At bekæmpe det dybt udemokratiske erhvervsledermøde er et forsøg på at redde menneskeliv.

Jeg synes det er smukt at se, at der er nogle, der risikerer fængselsstraffe og knippelslag for at forsvare klimaet og for at redde de folk der allerede nu lider under tørke (ørkenudbredelse), sult (fejlhøst) og oversvømmelse (ekstreme vejrforhold).

Og jeg synes, det er skammeligt, at I giver disse klimaforkæmpere og menneskereddere en så hård medfart.

Gandhi og Mandela brugte også cilvil ulydighed til at opnå retfærdighed. Men de får ikke samme medfart.

NÅR RET BLIVER TIL URET BLIVER MODSTAND TIL PLIGT

Stødende kommentar? Angelica Correa

26. maj, 2009 #
Jacob Stevne Jørgensen

Tak fordi du gider oplyse sofa-jenserne. Selv måtte jeg opgive pædagogikken efter Jesper Schultz trak terrorismekortet. Tillykke med at I fik sat emnet på dagsordenen.

Stødende kommentar?

Angelica Correa

26. maj, 2009 #
Det er i øvrigt ironisk at brødteksten indeholder ordene “fik bekræftet deres fjendebilleder” når det netop er denne aktivitet journalisten udøver: bekræfter sit eget og læsernes fjendebillede imod ungdommen. Medierne har i årevis skældt den unge generation huden fuld for at være forkælet og apolitisk. Nu hvor billedet synes at være vendt, retter man så i stedet hånen imod de unge mennesker der tager politisk stilling til deres omverden og giver udtryk herfor på en effektfuld måde. Det er den attitude man i 1970erne kaldte “reaktionær”.

Det er billig, nem journalistik at skrive nedladende om nogle unge mennesker der forsøger at sætte et vigtigt emne på dagsordenen.

En rigtig journalist ville have sat sig ind i baggrundsstoffet: undersøge hvordan virksomhederne reelt gebærder sig, undersøge i hvilken (ringe) grad den nuværende klimapolitik fungerer, prøve at se igennem politikernes og erhvervslivets selvforherligende floskler frem for bare at holde mikrofonen. En rigtig journalist ville have præsenteret substansen i sagen, dvs. ville have redegjort for de unges kritik af det nuværende klimaregime og dets blinde tro på markedsmekanismerne.

Problemet er at dette ville kræve en ægte journalistisk arbejdsindsats. En sådan indsats kan man ikke forvente, da vi ingen rigtige journalister har i Danmark. Det eneste journalisterne her er leveringsdygtige i, er underholdning for de passive hjerner. Folk er taknemmelige over et godt grin over nogle unge aktivister, der desperat forsøger at trænge igennem med et vigtigt budskab. Det er tåkrummende pinligt at være vidne til.

Stødende kommentar?

Niels Mosbak

26. maj, 2009 #
Ole Faltoft –

“Kæmp for alt hvad du har kært men gør det gennem demokratisk debat (blandt andet ved fredelige demonstrationer) Vold har aldrig overbevist nogle. Det eneste der opnås ved vold er at debatten kommer til at dreje sig om ballademagere i stedet for om politik”

Det er en nydelige målsætning som ethvert fredeligt og tænkende menneske burde kunne tilslutte sig –

MEN til dig og de øvrige mere eller mindre forargede debattører på denne side – hvor var I henne dengang Danmarks”aktivistiske”/aggressive udenrigspolitik udmøntede sig i KRIG – Danmark er en KRIGSFØRENDE nation, og så bebrejder i de unge mennesker at DE ikke er fredelige –

det var dog et mageløst HYKLERI I stiller til skue.

m.v.h

Niels Mosbak

Stødende kommentar?

jesper schultz

27. maj, 2009 #
@Angelica, Jacob og Niels

Hov! Jeg troede voldsapologeterne havde givet op og nu nød cafe latte’n andetsteds?

Nå; men – forarget og hyklerisk som jeg jo åbenbart er, så har ingen af siderne åbenbart bevæget sig – jeg mener stadig at man i et demokrati (kun) skal bruge demokratiske virkemidler – og I mener stadig, at vold og hærværk er helt fint – bare formålet passer jer!

Jeg har svært ved at se jeres forargelse over, at jeg påpeger det logiske i, at hvis borgere som I bliver bare en lille smule mere rabiate i anvendelsen af vold og ødelæggelse for at kæmpe for jeres mål – så er det ikke blot bølleoptøjer – så er det altså terror.

Kan være det ikke er sjovt at høre på; men det er dog realiteterne.

Iøvrigt – fantastisk argumentationsform: ‘…da vi ingen rigtige journalister har…’. Jeg kan ærlig talt ikke rigtigt komme på et passende svar, så nu står jeg af…

Ciao!

Reklamer

En kommentar til “Planlagt klammeri

  1. Er fuldstændig enig i at folk skal følge politiets anvisninger. Jeg synes det er fint, at der er nogle mennesker der gerne vil demonstrere. Men de bilver nødt til at gøre det fredeligt, ellers er det da klart at politiet skrider ind

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s