Ryanair – hvorfor de ikke hører hjemme her


Ryanair

Først en lille omvej.

En bekendt fortæller om en nabo, landmand med en middelstor bedrift, som har ukrainske landbrugsmedhjælpere ansat på kontrakt. Der er papir på samarbejdsforholdet, lønnen er aftalt osv – arbejdstager har selv skrevet under, de er myndige og i stand til at træffe valget. Den løn de får for arbejdet på gården er mange gange højere end hvad de ville kunne få hjemme i Ukraine.

Det lyder alt sammen som arbejdskraftens frie bevægelighed, sund konkurrence og fri og ureguleret sund økonomisk foretagsomhed.

Landbrugsmedhjælperne er ansat til 11.000 eller 21.000 (elevplads eller udlært) kroner om måneden. Eleven betaler 2.500 for et værelse i en faldefærdig rønne, de 2 andre betaler 8.000 (otte-tusinde) hver for resten af rønnen. Husleje er en del af deres kontrakt, de kan ikke gå ud og finde noget andet uden at forbryde sig mod kontrakten.

De er ansat til 8 timers arbejde. 8 timer alle dage, undtaget hver anden weekend som er fri. I realiteten arbejder de 12 (tolv) timer hver dag, og ofte også noget af deres fridage fordi arbejdsgiver siger: “I har ikke nået det, I skulle så I skal lige tage nogen timer ekstra”.

Arbejdsgiver har deres pas som de ikke kan få udleveret. Hvis de melder sig ind i en fagforening bliver de fyret. Hvis de bliver fyret, ryger de selvfølgelig også ud af deres bolig (pr. bestemmelse i kontrakten), så arbejdsgiver har fuld kontrol med dem.

Synes du ovenstående lyder helt fedt i Danmark 2015? Er det en fair måde at behandle arbejdstager på – selv om de har skrevet under og det juridisk måske er i orden? Ville du være helt fin, frisk og glad for at være ven med denne arbejdsgiver?

Hvis du synes ukrainerne ligger som de har redt, og ‘de kan jo bare sige op, der er masser der gerne vil have deres arbejde’ – så er du sikkert også en af de, der mener Ryanair har ret til at drive baser i Danmark; men på udenlandske vilkår?

Jeg bliver led helt ind i sjælen af at høre historier som den ovenfor – og såmænd også over Ryanairs timeløn på 120 kroner – for timer i luften! Indcheckning, ventetid på rullebanen, sikkerhedsinstruksen, forsinkelser efter landing – det er alt sammen gratistid som de ansatte ikke får løn for. Og nul løn under sygdom. Egenbetaling for sikkerhedskort og uniform. Og-og-og……

‘Men de har jo valgt det selv, de kan bare sige op – det er ikke noget fagforeningerne skal blande sig i’.

Det er *præcis* den type slaveholder-mentalitet og udnyttelse af folk med få muligheder, vi har fagforeninger til at dæmme op for. Hvor tror du vi har fået barselsorlov, arbejdstidsregler, uddannelsespuljer, overtidsbetaling, opsigelsesvarsler osv. fra – fra den enkelte lønmodtagers forhandlinger? Ligesom landbrugsmedhjælperne ovenfor? Eller Ryanairs kabinepersonale?

Jeg forstår simpelt hen ikke hvor Ryanairs klakører vil hen…

PS. Og det nytter ingen verdens ting at melde sig ind i en af de gule fagforeninger. Det eneste der kan dæmme op for uhæmmet liberalisme (ubegrænset udnyttelse af arbejdstagere) er, at melde sig ind i en af de overenskomstbærende fagforeninger. Det kan godt være deres umiddelbare politiske sympatier måske ikke huer dig; men hvis du vil have bare et modikum af fælles beskyttelse for den menige lønmodtager – det er også dig, homie – så har du ikke noget valg.

PPS. For et par år siden begik jeg en lidt længere forklaring på mit medlemskab af fagbevægelsen. Du kan evt. læse det her (og så kan du måske også undre dig over, hvordan JyllandsPosten dengang kunne hylde den danske model og fagbevægelsen, når den nu i dag lægger fagforeningerne for had og helhjertet støtter Ryanair. Jeg forstår det i hvert fald ikke…)


Hvad, øh – er han socialist, eller?

Hvis du mener at kunne udlede socialistiske sympatier af ovenstående, har du misforstået. Jeg er borgerlig, liberal (reguleret liberalisme), glad for frihed under ansvar; men også velfærdsstaten som garant for så fedt et liv for så mange som muligt.

Altså – jeg er blå – og jeg er helt og aldeles for medlemskab af fagforeninger og Den Danske Model alligevel.

Hvis ikke du kan få de dele til at gå op, vil jeg anbefale dig et realitetstjek, inklusive en ærlig vurdering af, hvor du selv ville være hvis samfundet var ‘enhver for sig selv og pyt med resten’.

Ville du, helt ærligt, være på toppen – eller bare i midten – eller ville du mere sandsynligt bare være en anden lønslave uden rettigheder eller indflydelse.

Hvis nu du skal være helt ærlig…

Reklamer